Teror v Manchesteri / Terror in Manchester

Pôvodne som mala pripravené písať iný článok, ale mám potrebu napísať niečo o správe, ktorá so mnou veľmi silno otriasla. Teroristický útok na koncerte Ariany Grande. 22 ľudí mŕtvych. Stovka zranených. Nikdy som dobre nezvládala podobné správy, ktoré sú bohužiaľ v poslednej dobe dosť časté. Vždy na mňa doľahla úzkosť a strach, ako ďaleko to ešte môže zájsť. Každý jeden z týchto činov je odporný skutok, ktorý sa nedá ospravedlniť, ale odpáliť bombu na mieste určenom pre radosť a zábavu, na mieste, na ktorom sa ľudia odreagúvajú od svojich problémov aspoň na krátky časť je ohavné. Pred pár mesiacmi si tisíce detí kúpilo lístky na koncert svojej obľúbenej speváčky a od tohto okamihu sa nevedeli dočkať dňa kedy sa s ňou konečne stretnú. Poznám to. Tiež som mala ísť na podobný koncert a každý deň som sa tešila na okamih, kedy sa mi splní môj sen. Nanešťastie však speváčka (Selena Gomez) turné zrušila a hoci ma to mrzelo, vedela som, že vo svete sa dejú aj horšie veci. A mala som pravdu. Títo ľudia netušili, že sa celý čas tešili na istú smrť. Z koncertu odchádzali plní eufórie, šťastní z toho ako doma vyrozprávajú svoje zážitky, no domov sa už nikdy nevrátia. Neskutočné. Mám zimomriavky počas toho, ako to píšem, pretože sa viem vžiť do kože týchto ľudí. Pomyslenie, že sa to mohlo stať aj mne je ubíjajúce. Skutočne to nedokážem pochopiť. Prečo to ľudia robia? Bojujú za samostatnosť? Bojujú za svoje náboženské ideály? Alebo bojujú práve proti terorizmu? A prečo vlastne často položia aj svoj život a zabíjajú nevinných ľudí? Možno vás sklamem, ale odpoveď na tieto otázky odo mňa nedostanete. Pokiaľ máte záujem, na internete je množstvo článok zaoberajúcich sa touto problematikou, no ja nedokážem pochopiť ani jednému z dôvodov, ktoré uvádzajú. Nedokážem pochopiť toľkú krutosť a nenávisť. Či si myslím, že sa to dá zastaviť? Áno, myslím. Hoci to bude trvať dlho a hoci to nie je jednoduché, myslím, že sa to dá. Pretože jediné čo tento svet potrebuje je láska. A preto, ak každý z nás prejaví denne aspoň malý prejav lásky, bude to znamenať veľký krok ku zmene k lepšiemu. Neustále šírme okolo seba lásku a nebojme sa ju prejaviť. Nebojme sa povedať ľudom na ktorých nám zaleží, že ich máme radi. Rozprávajme sa s ľuďmi, pozerajme sa im do očí a snažme sa ich pochopiť. Stačí len malý skutok dobra. Dôležité je začať od seba. Vyjadrujem úprimnú sústrasť obetiam tohto útoku, ich blízkym a Ariane.

Originally, I was ready to write different article, but I need to write something about the report that touched me very hard. Terror attack at the Ariana Grande concert. 22 people dead. A hundred injured. I've never been good at handling such reports, which are unfortunately very common lately. Anxiety and fear of how far it can go have always come to me in these situations. Each of these acts is a nasty act that can't be justified, but to launch a bomb in a place made for joy and fun, in a place where people leaves their problems behind at least for a little time, it's abominable. A few months ago, thousands of children bought tickets for a concert of their favorite singer, and from that moment they could't wait the day when they finally met her. I know this feeling. I also had to go to a similar concert and every day I was looking forward to the moment when my dream will fulfilled. Unfortunately, the singer (Selena Gomez) canceled the tour and although I was sad, I knew there were worse things in the world. And I was right. These people didn' know that they were all looking for a certain death. They left the concert full of euphoria, happy to tell their experiences at home, but they will never return home. Unbelievable. I have frisson as I write it because I can put myself  in the place of these people. Thinking that it could happen to me is so overwhelming. I really can't understand it. Why do people do it? Are they fighting for independence? Are they fighting for their religious ideals? And why do they often give up their lives and kill innocent people? I may disappoint you, but you won't get the answer to these questions from me. If you're interested, there are a lot of articles on the Internet that are concerned with this problem but I can't understand, even one of the reasons they say. I can't understand so much cruelty and hatred. Whether I think it can stop? Yes I think. Though it will take a long time and although it isn't easy, I think it can be done. Because the only thing this world needs is love. And therefore, if each of us each day shows at least a small expression of love, it will be a big step towards change for the better. Let's constantly spread love around ourselves and don't be afraid to show it. Don't be afraid to tell people we care about, that we like them. Talk to people, look into their eyes and try to understand them. Only small act of good is enough. It's important to start from ourself. I express my sincere condolences to the victims of this attack, their families and Ariana. 

Comments