Novoročné predsavzatia / New Year's Resolutions

Začnem zdravšie jesť, budem šetriť, začnem konečne cvičiť, nájdem si brigádu, budem viac čítať... a mnoho ďalších. Toto sú najčastejšie predsavzatia, ktoré sa v mysli väčšiny z nás objavia aspoň raz na konci každého roka. Staviame si ciele, mysliac si, že tento rok to bude iné, nebudeme sa viac báť a všetko vyskúšame. Ciele, ktoré sme vždy chceli splniť, no nikdy sa na to nenaskytla vhodná príležitosť a samy seba presviedčame, že práve teraz je ten čas.

Start eating healthier, save money, be more active, find a job, read more... and many more. These are the most common resolutions that appear in minds of most of us at least once a year. We are setting goals, thinking that this year it will be different, we won’t be so afraid and will try new thing. Goals that we always wanted to reach, but never have good opportunity  and we tempt ourselfselves that now is the time.Osobne si myslím, že pokiaľ človek nemá dostatočne pevnú vôľu aby na sebe začal pracovať hneď, nepomôže mu ani príchod nového roka. Len sa pozrite na všetkých tých ľudí, ktorí mali v hlave obrovské plány a spýtajte sa ich koľko z nich splnili. Ak niečo skutočne chcete, nebudete čakať do konca roka. Ak je niečo čo chcete dosiahnuť, mali by ste začať ihneď. Nie o rok, o mesiac alebo zajtra. Práve teraz je vhodná doba začať robiť to po čom skutočne túžite.

I personally think that if  person doesn’t have enough willpower to work on himself right now he won’t find a help in the arrival of the new year. Just look at all those people who had huge plans in their heads and ask them how many of them reached. If you really want something, you won’t wait until the end of the year. If there is something you want to achieve, you should start immediately. Not in a year, a month or tomorrow. Right now is a good time to start doing what you really aspire for.


Samozrejme sú určité ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť už dlhšiu dobu a nový rok je úžasná motivácia dosiahnuť ich čím skôr. Napríklad mojím cieľom je už dlhší čas naučiť sa snowboardovať. Už som sa o to pokúšala viackrát, no naposledy som skončila na chirurgii a odvtedy som to neskúšala. Ale povedala som si, že tento rok sa o to pokúsim znova a snáď sa to naučím. Každý z nás sa chce zobudiť s vedomím, že za uplynulý  rok dosiahol skutočne veľký úspech.

Of course there are certain goals that we are trying to achieve for a long time and a new year is a good motivation to achieve them as soon as possible. For example, my goal for a long time is to learn snowboard. I've already tried it on several occasions, but the last time I ended up in surgery and since then I haven’t tried it anymore. But I told myself that this year I’m going to try again and hopefully will learn it. Each of us wants to wake up knowing that the past year was indeed a great success for us.Na snoch, ktoré túžim dosiahnuť sa však snažím pracovať každý deň hoci nie vždy je to ľahké. Nikto totižto neuspel tým, že si svoje ciele iba stanovil. Skutočným cieľom je cesta a snaha ich zrealizovať.

On dreams, I want to become true, however, try to work every day even though its not always easy. Nobody successed just by setting his goals. The real aim is a path and effort to implement.Comments

 1. Je pravda, že začať môžeme hocikedy, ktorýkoľvek deň. No tak trochu chápem to novoročné odhodlanie. Predsa len, akoby sme začínali s novým štítom, odznova - no čo je lepšou motiváciou? No i tak, je úplná pravda, že nezáleží na dátume v kalendári. Ak niečo skutočne naozaj chcem, tak si za tým pôjdem. :) Verím, že sa naučíš snowboardovať tento rok, nakoniec, je to krásny šport. Budem držať palce.
  Zápisky jednej Alžbetky

  ReplyDelete
  Replies
  1. Na novoročné odhodlanie som chcela poukázať práve pri tom snowboardovaní. Myslela som na to, že je tu nový rok, a konečne som sa odhodlala naučiť sa to. Snáď sa mi to podarí, ďakujem za podporu :-)

   Delete

Post a Comment