Výlet do Zvolena

  Úprimne, ani neviem kedy naposledy sme na mojej novej škole mali taký voľný týždeň ako bol tento. Asi ani raz. Písali sa maturity a viem, že mnohí štvrtáci nemôžu povedať to isté, no toto bol skutočne najlepší týždeň v tomto školskom roku. Inokedy toho máme toľko veľa, že si niekedy ani nestíham uvedomovať veci, ktoré sa dejú okolo mňa. Aj preto som tento blog dosť zanedbala.
Po dlhšom čase som sa rozhodla napísať článok a to práve o jednom z dní v tomto týždni.


  Bol štvrtok a ja som sa zobudila do nádherného slnečného rána,
ktoré však nezmenilo dojem, že tento deň bude nudný. Naša škola nám naplánovala výlet do Zvolena kvôli predstaveniu s názvom „Orol tatranský“.Už len ten názov nenaznačoval nič spojené so zábavou. Nuž, stále lepšie ako učiť sa v škole, hovorím si. Pripravila som sa na odchod a o siedmej som bola na vlakovej stanici. Keď som tam prišla z mojej triedy tam bola iba jedna spolužiačka. Kúpili sme si lístky a čakali kedy dorazia ostatní. Najhoršie na tom bolo, že vlak nám išiel až o ôsmej. Keď konečne všetci dorazili, nastúpili sme do vlaku a vyrazili sme za „dobrodružstvom“. Miesto v kupé sme obsadili aj nášmu mladému profesorovi, aby bola cestou väčšia sranda. Čas vo vlaku sme si krátili, ako inak, selfíčkami. Po hodine a pol sme dorazili na stanicu vo Zvolene a odtiaľ sme pešo pokračovali do divadla. Užívala som si to, pretože bolo naozaj nádherné počasie. Za malú chvíľu sme už boli na mieste.

                                           Zvolen trip

 Honestly,I don´t remember the last time in my new school, when we had so amazing week as was the last week. Probably, not even once. The seniors were taking maturity exam, so actually they can not agree with me, but this one was really the best week in school year. Other times, there is so many things teachers want from us that I don´t realize what happening around me. That's why I neglected this blog. After a long time I decided to write an article about one of the days of the last week.


 It was Thursday and I woke up to a beautiful sunny morning, which didn´t change the impression that this day will be boring. Our school planned a trip to Zvolen because of the performance "Orol tatranský".Only the name didn´t mean anything related to fun. Well, still better than learning in school, I was telling to myself. I was prepared and when it was seven o´clock I was at the train station. When I came, there was only one of my classmates. We bought the tickets and were waitng to others. The worst part was that train departed only at eight o´clock. When everyone finally arrived, we went to the train and set off for the "adventure". We took the place in the coupe for our young teacher, so we had more fun on the way. Time we spent in the coupe, we were passing with taking selfies. After an hour and half we arrived at the station in Zvolen and from there we went to the theater. I enjoyed it because it was really beautiful weather. For a little while we were on the place.


Divadlo bolo úžasné. Hneď po vstupe sme si odložili kabáty a nechali sa usadiť.
Moje obavy z tohto dňa úplne zmizli vo chvíli, keď som pri prvom výstupe, uvidela hlavnú postavu. Bol to práve Ľudovít Štúr, ktorého hral tak nádherný herec, že aj ľudí, ktorí neznášajú históriu by sa v tom momente začali o ňu zaujímať. Aspoň o toho herca určite. Vychutnávala som si úžasné scény, ktoré predvádzal náš predstaviteľ a perfektne som sa bavila. Ale ani zlatý herec, nezahasil môj hlad. Už v polovici predstavenia som sa cítila dosť trápne kvôli môjmu škvŕkaniu bruchu. Ked sa divadlo konečne skončilo, na nič iné som nemyslela tak veľmi ako na jedlo.

The theater was amazing. Immediately after entering, we put away coats and were allowed to settle.
My suspensory about this day completely disappeared at a time when I saw the main character. It was Ľudovít Štúr, who played such a handsome actor that even people who hate history would be interested in it. At least because of actor for sure. I was enjoying the amazing scenes that showed off our perfect representatives and I had a great time. But even wonderful actor didn´t heal my hunger. Already in the middle of the performance, I felt quite embarrassed because of my stomach which was making noise. When the show finally ended, for nothing else, I didn´t think as much as the food.


 

                

Riešenie môjho hladu bolo jednoduché a okamžité. Pizza. Profesori nám dali hodinové voľno a tak sme sa s kamarátkami zložili na dve pizze. Po výbornom obede sme sa trochu poprechádzali v obchodnom centre, čo nás však nebavilo veľmi dlho. Čo iné by sa od nás dalo čakať ako to, že hneď po pizzi sme si išli sadnúť do kaviarne a dať si lahodné, kalorické drinky. Samozrejme kým sme našli “vhodnú“ kaviareň aj to chvíľu trvalo. Všade boli totiž také ceny, že za jednu kávu by som mohla mať jedno tričko. Trvalo nám to príliš dlho. Nemali sme už veľa času a nakoniec sme aj tak skončili v predraženom podniku. Čo už. Povedali sme si, že keď sme tu dáme si aspoň niečo čo bude stáť za to. O pár minút sme na stole mali tri kávy s nutelou, jedno latte a jednu ľadovú kávu s vanilkovou zmrzlinou. Čo vám poviem. Dobré časy. A áno bolo by to dokonalé keby sme o 5 minút nemali byť na mieste stretnutia. Lacné kaviarne sme hľadali tak dlho, že sme stratili pojem o čase. A tak sme si naše dobroty nemohli vychutnať ale dostať ich do seba za čo najkratší čas. Samozrejme ak sme nechceli mať zle za meškanie. Keď sme tam len tak-tak dorazili medzi poslednými, už sme sa hrnuli na stanicu. Zvyšok cesty sme prekecali a spokojní sme sa vrátili domov.
 Bol to skutočne krásny deň, ktorý prebehol nad moje očakávania.

 The solution of my hunger was simple and immediate. Pizza. Professors gave us hours off, so we went with my friends passed on the two pizzas. After a delicious dinner we had a little walk around the shopping center. What else would one expect from us like that, right after the pizza, we went to the cafe to have a delicious, calorie drinks? Of course it took a while until we found a „covenable“ place. Anywhere we went they had so big prices that for one coffee I could have one T-shirt. Like for real. It took us too much time. We didn´t have a lot of time and finally we still end up in overpriced company. Whatever. We said that when we are here at least we'll have something that will be worth it. A few minutes later we had on the table three coffees with Nutella, one latte and one iced coffee with vanilla ice cream. What will I tell you. Good times. And it would be perfect if we didn´t have to be in five minutes, at the meeting place. We were looking for cheap coffes for so long that we lost track of time. And so we couldn´t enjoy our goodness but we had to drink it in the shortest time. Of course, if we didn´t want to be scolded. When we were there among the last, we have already flocked to the station. Rest of the way we were talking to each other and satisfied we returned home.
 It was a really beautiful day, which was beyond my expectations.                                       

                


Comments

Post a Comment