Turecko

  Aj keď máme polovicu prázdnin za sebou rozhodla som sa trochu vám napísať o mojom pobyte pri  mori.
Treba povedať, že som mala neskutočne stresujúci rok vzhľadom na všetky tie zhony a kopu učenia okolo novej školy. Nevedela som kde ma vezmú a ako sa môj život bude ďalej vyvíjať, a preto mi neostávalo nič iné len na sebe makať. Neobišlo sa to bez nekonečne dlhých doučovaní a milión vypočítaných príkladov (ech, matika!). Jediné čo ma pri dopĺňaní čísel utešovalo bolo myslenie na leto. Keď bude po všetkom a ja budem môcť opäť tráviť volný čas s rodinou a s kamarátmi. Keď budem môcť pozerať svoje obľúbené youtube kanály (linky na mojich obľúbených youtuberov sú pod týmto článkom) a seriály do neskorej noci.
No hlavne som sa tešila na dovolenku. Predstavovala som si ako budem vyvalená na pláži bez kopy kníh na stolíku a ako sa budem opaľovať a ochutnávať neznáme jedlá. A áno drahí priatelia, dočkala som sa.
Hneď po telefonáte v ktorom som sa dozvedela, že som prijatá na vytúženú školu som prišla domov, pripravila si absolútne nezdravú porciu waflí s extra hrubou vrstvou nutely a mega veľkou kopou šľahačky a začala si naplno užívať. A po pár dňoch som už balila kufre a nasadla do auta na vysnívanú dovolenku.
Moje cesty opäť viedli na dva týždne do krásneho inšpirujúceho Turecka.

Turkey

Although, the half of the holiday season is gone, I decided to write you a little about my stay at sea.
It must said that it was incredibly stressful year in respect of all the hustle and bunch of learning on entrance exams to high school. I didn't know where I will go, and how my life will continue to evolve, so I had no choice but work hard on myself. Of course it can't go without neverending extra lessons and milions of exercises (ough, math!). The only thing that makes me happy while I was counting the numbers, was thinking about summer. When this stressful time ends and I will be able to enjoy the time with family and friends. When I will be able to watch my favorite YouTube channels (links to my favorite YouTubers are below) and series to late night. But mostly I was looking forward to vacation. I imagined as I am lying out on the beach without a bunch of books on the table and how I sunbathe and tasting foreign foods. And yes my dear friends, it finally came true.
As soon as I take a call and get known that I was accepted to my dreamed school I came home and prepared a totally unhealthy waffles with extra thick layer of Nutella and mega chunk of cream and began to fully enjoy life. A few days later, I was already packing bags and get to a car for a dream holiday.
My journey again head to beautiful inspirational Turkey on two weeks.

  
  
  


Zabudnutý pas

To by nemohla byť naša rodinka úžasných keby sa nám niečo neprihodilo. Po náročnom hľadaní parkovacieho miesta na letisku sme vošli do veľkej haly na letisku a hľadali svoj terminál. Šťastní z toho, že sme prví v rade a nemusíme dlho čakať sme začali vyťahovať pasy. „Chýba Terezkin pas!“ bola jedna veta, ktorá znamenala dosť veľa. Museli sme si kúpiť 2 nové letenky, pricestovať na iné letisko a cestovať o sedem hodín viac.
Ešteže sme to s ockom brali pozitívne a vraveli si, že aspoň uvidíme Tatry.


Forgotten passport

This wouldn't be our amazing family if something didn't happened to us. After difficult search for a free parking space at the airport we walked into the great hall and looking for our terminal. Happy to see that we are the first in a row and not have to wait long, we began pulling passports. „It's missing Teri's passport!" Was one phrase that meant quite a lot. We had to buy two new tickets, travel to airport which was at the different side of Slovakia and travelled about seven hours more.
Fortunately, me and my dad were positive and saying that at least we will see our great mountains - Tatras.

  

 

Ubytovanie a náramok pre dospelých

Ked nás po dlhej vyčerpávajúcej ceste doviedol autobusár konečne pred hotel (áno, náš hotel bol posledný) vystúpili sme a ubytovali sa. Polovica členov mojej rodiny tu už bola o sedem hodín skôr a to stačilo na to aby nám vybavili izby a my sa už len nahlásili na recepcii. Odovzdali sme pasy a potom nám na ruku nasadili poznávacie náramky nášho hotelu. Potešilo ma, že mám rovnaký náramok ako rodičia a sestra a, že sa nemusím líšiť od mojej rodiny.
Vstávanie na nasledujúce ráno ma vyslovene zabíjalo. Nakoľko raňajky boli do deviatej nemohla som si vychutnať pohodu dlhého ranného spánku. Umyla som si zuby, vložila šošovky a ako-tak som sa odvliekla do jedálne. Prekvapenie na seba nedalo dlho čakať. Moju radosť z modrého náramku vystriedalo prekvapenie. Ľudia približne v mojom veku mali na rukách oranžový náramok. Spýtala som sa sestry čo to má znamenať a ona, že deti pod osemnásť rokov majú mat oranžový náramok. Už vtedy som vedela, že sa mi tu bude páčiť.

Mimochodom mojej sestre sa to páčilo najviac, pretože si nemusela sama pýtať víno :P

Accommodation and handband for adults

After the long exhausting journey a bus driver finally brought us in front of our hotel (yes, our hotel was the last one) we get out and checked-in. We showed passports at the reception and then reception clerk gave us the handbands. . I was happy that I have the same handband as parents and sister and I didn't have to be different from my family.
Waking up the next morning was killing me. Because breakfast ended at nine o'clock I couldn't enjoy morning sleep comfort. I have washed my teeth, put a contacts in and tired walk out from the room to the dining-hall. When I finally came to eat my breakfeast my joy of blue handband was replaced by surprise. People around my age had on their hands the orange handband. I asked my sister what does that mean and she said that children under eighteen years should have orange bracelet. At his time I knew I will like it here.

Btw my sister liked it most because she didn't have to ask wine by herself :PRelax

Vyčerpaná pri bazéne s nádejou, že si konečne oddýchnem netrvala dlho. Áno priatelia obsadili sme si lehátka pri tom najhlučnejšom bazéne, ktorí tam bol. A aby to nestačilo tie lehátka boli priamo pri reproduktoroch, heh. Všetky animácie, ktoré robil hotel sa diali priamo pri tomto bazénea preto sme sa presunuli ku dalšiemu bazénu. Ked sme zbadali úžasné tiché miesto a obrovský bazén v ktorom nikto nebol vedeli sme, že tu strávime celé dva týždne. Úplne sami, v kľude a v relaxe.


Relax

A hope that I will finally enjoy rest didn't last long. Yes, beautiful people, we take desk chairs which were by the noisest pool in the whole hotel. They were right by the speakers, heh.
All animations that made the hotel were happening right at this pool so we moved to the next one. When we saw the amazing quiet place and a huge swimming pool with nobody we knew that here we spend the whole two weeks. All alone, in peace and relax.

Získavanie inšpirácií

Pobyt v Turecku nebol len o chytaní bronzu a napchávaní sa (jedlo tam bolo naozaj úžasné), ale aj na to aby som nabrala pokoj do duše a nové nápady. V Turecku som zistila ako bude vyzerať moja izba na Halloween, čo budem kresliť, ale aj o čom budem písať na blog. Neskutočne ma inšpirovala jedna útulná ulička v meste, kde boli roztomilé obchody so suvenírmi, nádherné reštaurácie, kvety a farebné visiace lampy v každom druhom obchode. Celá ulička bola preplnená farbami a žiarila pokojom.

Getting inspired


Stay in Turkey was not just about catching bronze and eat a lot (food there was really amazing), but it gave me a peace in my heart and new ideas. In Turkey I realized how my room would look like on Halloween, what I'm going to draw and what I will write on the blog. Incredibly inspired me one cozy street in the city where they were cute souvenir shops, wonderful restaurants, colorful flowers and hanging lamps in every second shop. The whole street was crowded with color and make you feel peacuful.


Photoshooting

Samozrejme už v strede dovolenky bol môj mobil plný sefies, ale ku koncu nášho pobytu sme si so sestou povedali by sme si mali ísť urobiť zo pár „profesionálnych“ fotiek k moru a tak sme sa obliekli a išli sme pristihnúť západ slnka na skvelé fotky. Ked nám došli pózy, vrátili sme sa späť na hotel a pri prezeraní záberov sme zistili, že potrebujeme vystriedať outfit. A tak sme sa rozhodli, ze pôjdeme na druhý deň znova a urobíme nové zábery. Toto je náš výsledok:

Photoshooting


Of course, in the middle of holiday was my phone full of sefies, but at the end of our stay me and my sis said that we should go to take a few "professional" photos to the sea, so dressed and went to catch a great sunset photos. When we ran out of poses, returned back to the hotel. While viewing images, we found that we need to replace outfit. So decided that we will go again the next day and make some new footage. This is our result:Moji obľúbení youtuberi / My favourite youtubers:

1. Bethany Mota
https://www.youtube.com/user/Macbarbie07

2. MyLifeAsEva
https://www.youtube.com/user/mylifeaseva

3. Alisha Marie
https://www.youtube.com/user/macbby11Comments